فارس, فروشگاه ها

فروشگاه رحمانیان

مدیریت: آقای رحمانیان

آدرس: شیراز، انتهای بلوار امام خمینی، جنب عمده فروشی یوسف زاده

شماره تماس: 09173917781